Skip to content

Register

การสมัครสมาชิก กรุณาใช้อีเมลที่ใช้งานได้จริง เมื่อสมัครเสร็จจะมีอีเมลส่งไปเพื่อให้กดลิ้งค์ยืนยันตัวตน ( ในบางอีเมล อาจจะลงไปอยู่ในถังขยะ ) เมื่อกดลิ้งค์ยืนยันตัวต้นแล้วจะสามารถใช้งานได้ตามปกติ.

การแก้ไข หรือ ต่ออายุ จะต้องทำการล็อคอินเข้าระบบก่อนเสมอ เพื่อป้องกันปัญหา Error ต่างๆครับ.

Register